onafhankelijk congresbureau voor de medische sector

Wij zijn de baar advies & organisatie, sinds 1999 organiseren wij nascholingen, congressen en ondersteunen wij medische werkgroepen en verenigingen.

Blijf altijd leren! In een wereld die maar blijft veranderen, in een steeds hoger tempo, is het belangrijk om te blijven leren.

De gezondheidszorg verandert continu en goede zorg vraagt om goed opgeleide zorgprofessionals, efficiënt georganiseerde (multidisciplinaire) zorg en een adequate behandeling.

Wij proberen hieraan een bijdrage te leveren middels het scholen van zorgprofessionals, het professionaliseren van organisaties binnen de zorg en het optimaliseren van therapeutische aandachtsgebieden. Met een klein team van deskundigen beheren wij een overzichtelijk aantal activiteiten. Dit staat garant voor persoonlijke aandacht, toewijding en kwaliteit.

Wij kiezen er bewust voor om uitsluitend onafhankelijk onderwijs aan te bieden. Dat houdt in dat wij nascholingen organiseren waarbij de keuze van onderwerpen en sprekers vanuit de beroepsgroep zelf komt.

Bij het zoeken van geschikte docenten/sprekers voor bepaalde programmaonderdelen, zal de cursusleiding zich veelal laten leiden door de aantoonbare expertise die de genoemde docenten/sprekers in huis moeten hebben. Dat kan zijn dat ze b.v. werkzaam zijn in een gespecialiseerde of academische instelling waar ze deze specifieke kennis en ervaring dagelijks opdoen, of dat ze actief zijn in werkgroepen of andere structuren waar dit aandachtsgebied centraal staat en waar met name deskundigen op dit terrein zitting hebben.

Wij zijn in staat om naast de volledige inhoudelijke en logistieke organisatie ook de financiële realisatie van de programma’s te verzorgen (meestal middels actieve sponsorwerving).

Ook zijn wij betrokken bij de ondersteuning en/of professionalisering van een aantal wetenschappelijke verenigingen en werkgroepen. Primair in de rol van ambtelijk secretaris. Dit behelst veelal de externe communicatie, organisatie van wetenschappelijke vergaderingen, ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen, beheren ledenadministratie, externe financiering en het opzetten en onderhouden van websites. Door onze kennis, ervaring en netwerk kunnen wij ook een bijdrage leveren aan een verdere professionalisering.


de baar advies & organisatie is in het bezit van het CRKBO-keurmerk. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs(CRKBO) keurmerk zorgt ervoor dat de baar advies & organisatie vrijgesteld is van de heffing van omzetbelasting (BTW).