Basiscursus Slaap

13 oktober 2021

Basiscursus Slaap

Op 13 oktober organiseert de werkgroep slaapwaakstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie voor de eerste maal de Basiscursus Slaap.

De Basiscursus Slaap heeft tot doel ouderejaars AIOS neurologie en jonge klaren basiskennis over de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen te verschaffen. De cursus biedt een uitgebreide basis waarin alle categorieën slaapstoornissen de revue passeren. Deze eerste basiscursus slaap zal als on-line cursus worden aangeboden en het onderwijs zal vooral in kleine groepen in de vorm van workshops plaatsvinden.

Naast de AIOS neurologie bieden wij ook de mogelijkheid aan AIOS KNO, longgeneeskunde of kindergeneeskunde, die zich willen verdiepen in de behandeling van slaapstoornissen, om deze cursus te volgen.

De inhoud van het programma is minder geschikt voor jongerejaars AIOS, omdat er een bepaalde basiskennis verondersteld wordt.
De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke samenstelling van de Basiscursus Slaap ligt bij de werkgroep SlaapWaakStoornissen van de NVN die hiertoe een cursusleiding heeft samengesteld.

Er worden maximaal 36 deelnemers toegelaten tot de cursus.

We hopen u op 13 oktober te mogen begroeten.

De cursusleiding
Myrthe Boss, neuroloog-somnoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede – bestuurslid werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Esther Gieteling, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Programma

08.30 uur

Registratie en ontvangst met koffie

09.00 uur

Inleiding Slaapstoornissen
Esther Gieteling en Myrthe Boss

 

De deelnemers worden verdeeld in 3 groepen en volgen drie workshop van 45 minuten:
Workshop 1: Insomnie Ingrid Verbeek
Workshop 2: Circadiane ritme slaap-waakstoornissen Myrthe Boss
Workshop 3: Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen Hennie Janssen

09.45 uur

Sessie 1

10.40 uur

Sessie 2

11.35 uur

Sessie 3

12.20 uur

Lunchpauze

 

Workshop 4: Parasomnie Sebastiaan Overeem
Workshop 5: Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen Esther Gieteling
Workshop 6: Hypersomnie en narcolepsie Gert Jan Lammers

13.00 uur

Sessie 4

13.55 uur

Sessie 5

14.40 uur

Work-out sessie o.l.v. personal trainer

15.00 uur

Sessie 6

 

Namiddagblok: Deelnemers kiezen uit twee opties:
Slaap en neurologie of Beoordeling PSG

Optie 1

15.50 uur

Slaap en epilepsie Wytske Hofstra

16.35 uur

Slaap bij Parkinson en MSA Karin van Dijk

Optie 2

15.50 uur

Beoordeling PSG Laurien Teunissen

17.15 uur

Plenaire afsluiting Myrthe Boss en Esther Gieteling

 


Cursusleiding en docenten

Myrthe Boss, neuroloog-somnoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede – bestuurslid werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Karin van Dijk, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
Esther Gieteling, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
Wytske Hofstra, neuroloog-somnoloog, Isala Zwolle
Hennie Janssen, longarts-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Gert Jan Lammers, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, LUMC Leiden
Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe; Technische Universiteit Eindhoven
Laurien Teunissen, neuroloog-somnoloog, Antoniusziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein - voorzitter werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Ingrid Verbeek, slaaptherapeut-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

 

Aanmelden en kosten

Er kunnen maximaal 40 cursisten deelnemen aan de basiscursus Slaap. De basiscursus is bedoeld voor ouderejaars AIOS neurologie, maar wij bieden ook de mogelijkheid aan AIOS KNO, longgeneeskunde of kindergeneeskunde, die zich willen verdiepen in de behandeling van slaapstoornissen, om deze cursus te volgen.

AIOS betalen € 325 voor deelname en medisch specialisten betalen € 425.
Bij voldoende belangstelling van neurologen, zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVN. De basiscursus zal online plaats vinden.

 

 

Aanmelden Basiscursus Slaap 2021 is niet meer mogelijk

 

Annuleren

Je kunt je zonder kosten afmelden tot 2 maanden voor aanvang van de basiscursus. Annuleren kan uitsluitend per email. Bij afmeldingen tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de basiscursus, zal er € 175,- in rekening worden gebracht. Meld je je daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Je kunt altijd kosteloos een vervanger in jouw plaats laten deelnemen. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Contact

de baar advies & organisatie
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
E-mail: info@debaar.net

Basiscursus Slaap