Basiscursus Slaap

9 oktober 2024 - Hoevelaken

Basiscursus Slaap

Op 9 oktober organiseert de werkgroep slaapwaakstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie voor de vierde maal de Basiscursus Slaap.

De Basiscursus Slaap heeft tot doel ouderejaars AIOS neurologie basiskennis over de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen te verschaffen. De cursus biedt een uitgebreide basis waarin alle categorieën slaapstoornissen de revue passeren. Het onderwijs zal vooral in kleine groepen in de vorm van workshops plaatsvinden.

Naast de AIOS neurologie bieden wij ook de mogelijkheid aan AIOS KNO, longgeneeskunde of kindergeneeskunde, die zich willen verdiepen in de behandeling van slaapstoornissen, om deze cursus te volgen.

De inhoud van het programma is minder geschikt voor jongerejaars AIOS, omdat er een bepaalde basiskennis verondersteld wordt.
De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke samenstelling van de Basiscursus Slaap ligt bij de werkgroep SlaapWaakStoornissen van de NVN die hiertoe een cursusleiding heeft samengesteld.

Er worden maximaal 36 deelnemers toegelaten tot de cursus.

De Basiscursus Slaap vindt plaats in Fletcher Hotel De Klepperman in Hoevelaken

We hopen u op 9 oktober te mogen begroeten.

De cursusleiding
Myrthe Boss, neuroloog-somnoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede – bestuurslid werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Esther Gieteling, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland – bestuurslid werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN

Programma

09.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie

 

De deelnemers worden verdeeld in 2 groepen met maximaal 18 deelnemers. De docenten geven hun workshop achtereenvolgens bij deze 2 groepen.

09.30 uur

Inleiding Slaapstoornissen
Esther Gieteling en Myrthe Boss

 

Workshop 1: Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen Hennie Janssen
Workshop 2: Circadiane ritme Myrthe Boss

09.45 uur

Sessie 1

10.45 uur

Sessie 2

11.45 uur

Lunchpauze

 

Workshop 3: Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen Esther Gieteling
Workshop 4: Insomnie Ingrid Verbeek

12.30 uur

Sessie 3

13.30 uur

Sessie 4

14.30 uur

Work-out sessie o.l.v. personal trainer

 

Workshop 5: Parasomnie Sebastiaan Overeem
Workshop 6: Hypersomnie en narcolepsie Gert Jan Lammers

14.45 uur

Sessie 5

15.45 uur

Sessie 6

16.45 uur

Break met snack

 

Deelnemers kiezen uit twee opties:
Slaap en neurologie of Beoordeling PSG

17.00 uur

Optie 1: Slaap en neurologie Karin van Dijk
Optie 2: Beoordeling PSG Laurien Teunissen

18.00 uur

Einde

 


Cursusleiding en docenten

Myrthe Boss, neuroloog-somnoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede – bestuurslid werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Karin van Dijk, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
Esther Gieteling, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland – bestuurslid werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Hennie Janssen, longarts-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Gert Jan Lammers, neuroloog-somnoloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, LUMC Leiden
Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe; Technische Universiteit Eindhoven
Laurien Teunissen, neuroloog-somnoloog, Antoniusziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein - voorzitter werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Ingrid Verbeek, slaaptherapeut-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

 

Aanmelden en kosten

Er kunnen maximaal 36 cursisten deelnemen aan de basiscursus Slaap. De basiscursus is bedoeld voor ouderejaars AIOS neurologie, maar wij bieden ook de mogelijkheid aan AIOS KNO, longgeneeskunde of kindergeneeskunde, die zich willen verdiepen in de behandeling van slaapstoornissen, om deze cursus te volgen.

Deelnemers betalen € 430 voor deelname.

 

 

Aanmelden Basiscursus Slaap 2024

 

Annuleren

Je kunt je zonder kosten afmelden tot 2 maanden voor aanvang van de basiscursus. Annuleren kan uitsluitend per email. Bij afmeldingen tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de basiscursus, zal er € 215,- in rekening worden gebracht. Meld je je daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Je kunt altijd kosteloos een vervanger in jouw plaats laten deelnemen. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Contact

de baar advies & organisatie
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
E-mail: info@debaar.net

Basiscursus Slaap

Locatie

Fletcher Hotel De Klepperman
Oosterdorpsstraat 11
3871 AA Hoevelaken
Tel: 033 - 253 4120