Kind, Slaap en Brein logo Praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen en jongeren
28 juni 2022 - Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen

Een initiatief van de werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN en de Vereniging Kind en Slaap en mede ondersteund door AJN Jeugdartsen Nederland, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVVP en de NVK

Kind, Slaap en Brein

Iedere zorgprofessional die met kinderen en jongeren werkt, komt het tegen in de praktijk: slaapproblemen! Soms als primair probleem, maar vaak interfererend met andere problematiek, variƫrend van schoolverzuim tot psychiatrische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Daarmee is slaap dan ook bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid! Op deze studiedag zullen we stilstaan bij de wisselwerking tussen Kind, Slaap en Brein, gezien vanuit diverse invalshoeken. De insteek is informatief en vooral praktisch: u kunt het geleerde direct in de praktijk brengen. Dus bent u kinderarts, jeugdarts, (kinder) neuroloog, (kinder en jeugd) psychiater, AIOS of een andere zorgprofessional die werkt met kinderen en/of jongeren? Mis deze dag dan niet!

De cursusleiding

Dominique Bosman, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog, voorzitter Vereniging Kind en Slaap
Ilse Hogerwerf, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeannette Hop, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVVP
Laurien Teunissen, neuroloog en somnoloog, voorzitter werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN

 

Een intiatief van

mede ondersteund door