Kind, Slaap en Brein logo Aanmelden & Accreditatie
28 juni 2022

Aanmelden

Het symposium ‘Kind, slaap en brein’ is toegankelijk voor kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, jeugdartsen, (kinder)neurologen, verpleegkundig specialisten, slaapoefentherapeuten, (K&J) psychologen en orthopedagogen, maar staat ook open voor andere zorgprofessionals met belangstelling voor slaapstoornissen.

Aanmelden voor het symposium doet u door op onderstaande button te klikken. Een nieuwe pagina wordt geopend, en brengt u naar ons online registratie systeem Eventure.

De deelnamekosten voor medisch specialisten en jeugdartsen zijn € 250,00.
Voor AIOS, verpleegkundig specialisten en overige niet artsen geldt een tarief van € 175,00

Meld je nu aan

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van het symposium. Tot 2 weken voor aanvang van het symposium zal 50% van de deelname kosten in rekening worden gebracht. Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang van het symposium, dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
Zie onze algemene voorwaarden.

U kunt uitsluitend per email annuleren!

U kunt altijd kosteloos iemand anders voor u in de plaats laten gaan. Laat ons dit via een email weten.


Accreditatie

Verleend door
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde - 6 punten
Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten
Accreditatiebureau Sociale geneeskunde - 6 punten
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) Oefentherapeuten - 5,5 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) - 6 punten

Aangevraagd bij
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Accreditatiebureau FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist