Masterclass HIV & seksualiteit

Voor alle HIV zorgprofessionals · Anatomiegebouw in Utrecht · 14 september 2021 & 22 maart 2022

 

Masterclass HIV & seksualiteit

Seksualiteit is een belangrijk gezondheidsaspect t.a.v. kwaliteit van leven, zeker ook voor mensen met HIV. Uit onderzoek blijkt echter dat professionals die werkzaam zijn in de HIV zorg het moeilijk vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken met hun patiënten. Er zijn allerlei factoren die ons tegenhouden om over seks te praten. Het bespreken van seksualiteit vergt kennis en vaardigheden, zeker binnen de patiënten populatie waarin wij werkzaam zijn. De diversiteit aan mensen, homoseksualiteit, culturele diversiteit, seksueel risicogedrag, seksverslaving en druggebruik, angst voor intimiteit, angst voor besmetting; het bespreken van seksualiteit zou meer aandacht moeten krijgen.

Deze 1,5 daagse masterclass is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met 10 punten & voor internisten en overige medisch specialisten met 9 punten.

Daarom hebben we een 1,5 daagse masterclass opgezet voor professionals: voor verpleegkundig consulenten, verpleegkundig specialisten en infectiologen werkzaam in de HIV zorg. Het doel van de masterclass is om zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden aan te bieden om de kwaliteit van zorg aan onze patiëntengroep te verbeteren.

De masterclass is opgebouwd uit 2 onderdelen:
De eerste bijeenkomst op 14 september duurt een hele dag en is met name gericht op theoretische kennis over seksualiteit en seksuele problematiek. Deze dag wordt afgesloten met het bespreken van de opdracht voor het tweede deel van de masterclass. Deze eerste dag kan men op locatie volgen of online.

De tweede dag vindt plaats op 22 maart (2022) (uitsluitend als fysieke bijeenkomst). Dit is een verplicht onderdeel voor de V&VN VCH leden en kan optioneel door NVHB leden worden gevolgd. Dit deel zal in het teken staan van praktische vaardigheden en het bespreken van de opdracht. De oefeningen zullen ondersteund worden door acteurs. Om de groepsgrootte klein te kunnen houden wordt dit programmaonderdeel op één dag tweemaal aangeboden voor telkens maximaal 24 deelnemers. Elke deelnemer heeft de keuze om het in de ochtend of in de middag te volgen.

De fysieke bijeenkomsten vinden plaats in het Anatomiegebouw in Utrecht.

We hopen jullie op 14 september en 22 maart (2022) te mogen begroeten

De cursusleiding,
KarinGrintjes.jpg SuzannedeMunnik.png Hans-ErikNobel.jpg

Karin Grintjes, Suzanne de Munnik en Hans-Erik Nobel (v.l.n.r.)


Mede mogelijk gemaakt door
                 

Leerdoelen & Opzet

Het doel van de cursus is om theoretische en praktische kennis over seksualiteit toe te kunnen passen in de praktijk. Seksualiteit bespreekbaar maken, problemen signaleren, hulpvraag formuleren, doorverwijzen.

Leerdoelen

Leerdoelen van de masterclass seksualiteit:

  1. Kennisvergaring aan hand van theorie
  2. Hoe bespreek ik seksualiteit
  3. Het signaleren van problemen rondom seksualiteit
  4. Het maken van een anamnese aan hand van het bio-psychosociale model
  5. Het formuleren van een hulpvraag
  6. Waar ligt mij verantwoordelijkheid, hoe ver ga ik in het gesprek en de begeleiding?
  7. Het opzetten van een sociaal netwerk rondom seksuele hulpverlening
  8. Naar wie moet ik doorverwijzen?
  9. Casuïstiek verzamelen en gaan oefenen met acteurs.

Opzet

14 september: Theoretisch blok met lezingen
Hybride bijeenkomst: digitale en fysiek aanwezigheid. Aantal online deelnemers is niet beperkt.
Theoretisch verdieping en aanzet tot praktische vaardigheden/opdracht.
Hele dag
Leerdoelen 1-6 komen aan bod

22 maart (2022): Praktisch blok met oefeningen
Uitsluitend fysiek aanwezigheid met maximaal 24 personen per dagdeel
Oefening in het bespreken van seksualiteit in groepjes en met behulp van acteurs. Bespreken van de opdracht: hoe is het oefenen gegaan in de spreekkamer, netwerkopbouw.
Halve dag: ochtend (9-13 uur) of middag (14-18 uur).
Leerdoelen 7-9 komen aan bod.

Programma 14 september 2021

Moderatoren:  Hans-Erik Nobel en Karin Grintjes

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Introductie scholing
Hans-Erik Nobel en Karin Grintjes
- Waarom deze cursus?
- Creëren van een veilige sfeer, warming up spel
- Met wie bespreek ik seksualiteit dus wat betekent het voor een patiënt om dit aan te durven gaan
- Wat zijn mijn drempels om seksualiteit niet te bespreken?

10.00 uur

Somatisch aspecten van seksuele dysfuncties
Peter Leusink

10.45 uur

Break

11.15 uur

Seksualiteit en psyche
Elise Nelis

12.00 uur

HIV en Seks; nog altijd een dubbel taboe?
Rik van Lunsen

12.45 uur

Lunch

13.30 uur

Sexual health counselling by Dutch HIV care providers:
A cross-sectional survey among physicians and nurses in the Netherlands

Suzanne de Munnik

14.00 uur

Biopsychosociaal model en afnemen seksuele anamnese
Anneke van Loevesijn

15.00 uur

Tot waar gaat onze bevoegdheid in de omgang met seksuele problematiek?
Hans-Erik Nobel
- Plissit model

15.20 uur

Break (indeling in groepjes)
Deelnemers gaan in kleine groepjes een filmpje analyseren en hun bevindingen terugkoppelen naar de groepen

15.40 uur

Hoe bespreek ik seksualiteit?
Anneke van Loevesijn en Hans-Erik Nobel
Sessie met voorbeeldfilmpjes
Plenaire terugkoppeling

16.20 uur

Samenvatting van de dag
Suzanne de Munnik

16.30 uur

Opdracht voor thuis
Karin Grintjes
- Regionale netwerk/doorverwijskaart maken
- Verpleegkundige diagnostiek/casuïstiek uitschrijven
- Casuïstiek verzamelen: X aantal mensen benaderen om casus te presenteren (mensen benaderen om regionale doorverwijskaart te maken)
Casus dient 15 november te zijn ingezonden, zodat cursusleiding een keuze kan maken en de acteurs zich kunnen voorbereiden

16.50 uur

Einde van de dag


Programma 22 maart 2022

Moderatoren:  Hans-Erik Nobel, Suzanne de Munnik en Karin Grintjes
1e sessie 09.00-12.30 uur, 2e sessie 13.15-16.45 uur (deze tijden staan tussen haakjes in onderstaand programma)

09.00 uur
(13.15 uur)

Introductie naar praktijk bespreken seksualiteit
Hans-Erik Nobel, Suzanne de Munnik en Karin Grintjes
Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed?
Verzamelen van ervaringen van casussen waarbij seksualiteit besproken is: goede en minder goede ervaringen

09.30 uur
(13.45 uur)

Bespreken opdracht
Deelnemers worden uitgenodigd hun casuïstiek te predenteren

Casus en netwerk/doorverwijskaart

10.00 uur
(14.15 uur)

Break

10.20 uur
(14.35 uur)

Training Bespreken van seksualiteit
in 3 kleine groepjes m.b.v. praktijkcasussen en acteurs in rol van HIV patiënt.

12.00 uur
(16.15)

Plenaire afsluiting en evaluatie

12.30 uur

Ontvangst middag groep, lunch voor beide groepen

13.15 uur

Start 2e groep
Zie tijden tussen haakjes hierboven

16.45 uur

Einde voor de 2e groep

Sprekers en cursusleiding

Karin Grintjes verpleegkundig specialist HIV, Radboud UMC Nijmegen
Peter Leusink huisarts, arts seksuele gezondheid Gouda en Utrecht
Anneke van Loevesijn seksuoloog NVVS, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Rik van Lunsen arts-seksuoloog NVVS, Amsterdam
Suzanne de Munnik verpleegkundig specialist HIV, Catharina ziekenhuis Eindhoven
Elise Nelis psychiater-seksuoloog, Polikliniek hiv en psychische klachten GGZingeest
Hans-Erik Nobel verpleegkundig consulent HIV, DC Klinieken Amsterdam en consulent seksuele gezondheid, PSGA

 


Aanmelden en accreditatie

Deze masterclass is toegankelijk voor internisten, internist-infectiologen, fellows infectiologie, verpleegkundig consulenten HIV en verpleegkundig specialisten.

De Nederlandse Internisten Vereniging heeft 9 punten toegekend (6 punten voor 14 september & 3 punten voor 22 maart (2022)) voor de masterclass.
Het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register hebben 10 punten toegekend aan de masterclass.

Aanmelden Masterclass HIV & seksualiteit

 

Kosten & Betaling

Leden van de V&VN VCH kunnen deze masterclass (14 september en 22 maart (2022)) volgen voor € 150. Hierbij zijn de kosten voor lunch, koffie en thee op beide dagen inbegrepen. Artsen en overige niet-leden betalen € 300 voor het volgen van de masterclass op beide dagen. Er zijn op beide dagen slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor fysieke deelname aan de scholing. Leden van de V&VN VCH en de NVHB hebben voorrang.

Artsen en niet-leden hebben de mogelijkheid om alleen de bijeenkomst op 14 september te volgen en betalen dan € 200.
Geïnteresseerden die alleen het programma op 14 september online willen volgen, betalen hiervoor € 50.

Annuleren

U kunt zich zonder kosten afmelden tot 2 weken voor aanvang van de Masterclass. U kunt uitsluitend per email annuleren.
Meld u zich binnen 2 weken voor aanvang af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

U kunt altijd iemand anders in uw plaats laten komen, dit is kosteloos. Laat ons dit weten via email, u ontvangt hier een bevestiging van!

Contact & Locatie

Contact

de baar advies & organisatie
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
E-mail: info@debaar.net

Locatie

De Masterclass HIV & seksualiteit vindt plaats in het Anatomiegebouw te Utrecht.
Anatomiegebouw
Bekkerstraat 141
3572 SG Utrecht
Tel: 030 - 207 2086